Vejledning, pris og tilmelding  


Dit medlemskab er personligt og du må IKKE give din kode til andre.


Læs vejledning til oprettelse af medlemskab her: https://thuroe-fitness.dk/medlemskab/vejledning


Priser og vilkår for medlemskab:

Indmeldelsesgebyr kr. 150,-
Månedsabonnement med fri træning kr. 129,- pr. måned
Bindingsperiode minimum 3 måneder

Automatisk trækning - rammer og vilkår
Når du melder dig ind første gang, koster det kr. 129,- + indmeldelsesgebyr. 
Første gang, du betaler, opkræves:

  • Indmeldelsesgebyr
  • En dagspris pr. dag frem til den anden i den kommende måned
    • 129 / 30 = 4,30 kr. pr. dag
  • Første fulde måned
Herefter opkræves kr. 129,- pr. måned.
Kontingentet opkræves den anden i hver måned. 
TILMELDING
Trin 1 - Opret profil første gang, du melder dig ind
Du er først meldt ind, når du har gennemført trin 2!!
Trin 2 - Betal indmeldelsesgebyr og kontingent - DU ER FØRST MELDT IND, NÅR DU HAR BETALT!
OBS! Din adgangskode (pinkode) til døren tilsendes, når din betaling er gennemført

Handelsbetingelser


Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Thurø Foreningsfitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Thurø Foreningsfitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Thurø Foreningsfitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Thurø Foreningsfitness eller kunden. 
Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, tidligst 3 måneder efter aftalens indgåelse.
Hvis Medlemmet f. eks. opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.
Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Thurø Foreningsfitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Thurø Foreningsfitness har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Thurø Foreningsfitness indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.[xxxx].dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Thurø Foreningsfitness, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Thurø Foreningsfitness som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Thurø Foreningsfitness gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Thurø Foreningsfitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Thurø Foreningsfitness

Rolf Krakesvej 20

5700 Svendborg

CVR-nr: 41171472

 

E-mail: thuroefitness@gmail.com